Vertrouwen:
De meest gangbare definitie van vertrouwen omvat doorgaans de volgende elementen: In sociologie en psychologie is de mate waarin twee groepen elkaar vertrouwen een maatstaf voor het geloof in de eerlijkheid en aardigheid van de ander.

De zorg zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving van de client bieden indien dit mogelijk is. Zelf kunnen bepalen wie die zorg voor je gaat verlenen en hoe dit vorm wordt gegeven. Uit gaan van wat iemand kan en wil. Zorg op basis van vertrouwen. De basis van waaruit ik werk, is vertrouwen.

Daarnaast bied ik structuur en duidelijk door mijn heldere manier van communiceren. Ik combineer dit met een dosis geduld en humor. Deze ingredienten maken dat mijn manier van begeleiden / coachen het hoogst haalbare in clienten bewerkstelligd.

Jeroen Hulsbosch Wandelt Met Client
Menu openen