Voordelen:
  • Clientvraag staat centraal
  • Kwaliteit
  • Ervaren coach
  • Groot netwerk
  • Ik werk doelgericht en praktisch

In overleg met de client wordt besproken aan welke doelen hij / zij wil werken. Zo blijft het zijn / haar plan. Samen kijken we, hoe we aan deze doelen gaan werken. Deze zullen we evalueren naar 6 maanden en daar waar nodig bijstellen en anders nieuwe doelen stellen. Op deze manier wordt je het snelst zelfstandig en kun je weer op eigen benen verder. Samen gaan we vanuit een basis van vertrouwen en veiligheid bepalen hoe de zorg eruit zal gaan zien.Afhankelijk van de vraag en de behoefte van de client, kan ik ondersteuning / begeleiding bieden op diverse levensgebieden. Hierbij kunt u denken aan:  • Inzicht verschaffen in eigen problematiek
  • Structuur aanbrengen in dagelijkse bezigheden
  • Persoonlijke verzorging verbeteren
  • Sociaal netwerk verbeteren
  • Vinden van een passende daginvulling

Ik geloof in de mogelijkheden voor mijn cliŽnten.
Ik doe er alles aan om deze mogelijkheden te vergroten en benutten.

Jeroen Hulsbosch Plan En Administratie Met Client
Menu openen